Fundacja Eksponat

Dążymy do aktywizacji społecznej poprzez tworzenie kultury i ochronę dziedzictwa.
Nie zapominamy o pomocy Rodzinie.

Fundacja Eksponat
Celami Fundacji są m. in. Promocja dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, wspieranie działań w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, kształtowanie obywatelskich aktywności społeczności lokalnych poprzez zainteresowanie sprawami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocja społecznej aktywności kulturalnej...

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

"Kompleksowa oferta kulturalno-turystyczna Fundacji Eksponat"
RPMA.06.01.00-14-074/14