Wydarzenia kulturalne
Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Muzeów Prywatnych
19 - 20 września 2015 r.

Po raz pierwszy w historii polskiego muzealnictwa poruszane będą problemy właścicieli drugiego co do wielkości sektora muzealnego. Ideą konferencji jest rozwiązanie problemów i wskazanie możliwości działania w aktualnym otoczeniu prawnym.

Konferencja Muzeów Prywatnych

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

"Kompleksowa oferta kulturalno-turystyczna Fundacji Eksponat"
RPMA.06.01.00-14-074/14