Fundacja Eksponat

Fundacja Eksponat zrealizowała projekt pt.: „Kompleksowa oferta kulturalno-turystyczna, który przyczyni się do pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej w zakresie historii, sztuki, techniki oraz architektury wojskowej, a także wzrostu tożsamości kulturowej mieszkańców powiatu sokołowskiego. Wraz z innymi instytucjami kulturalnymi, obiektami dziedzictwa kulturowego i ofertą turystyczną będzie stanowił istotne ogniwo produktów o charakterze kulturoznawczym i wycieczek historycznych, tym samym poprawiając wizerunek tej części regionu. Projekt przyczyni się również do wyrównywania szans terenów zmarginalizowanych – wiejskich jakimi są obszary gminy Bielany, na których wzrost potencjału kulturowego będzie niwelował poczucie marginalizacji z jednej strony, ale także będzie szansą na zwiększenie możliwości utrzymywania się z pozarolniczych źródeł, jak turystyka, gastronomia, hotelarstwo, i inne dziedziny związane i rozwijające się razem z rozwojem działalności kulturalnej.

Autorem projektu jest Fundacja Eksponat, która w ramach prywatnych zbiorów rozpoczęła budowanie kolekcji białej broni wojskowej w kolejnych latach poszerzaną o broń palną oraz eksponaty z okresu drugiej wojny światowej.

Fundacja została ustanowiona przez Pawła Adama Zaniewskiego zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A numer 537/2014. Siedzibą Fundacji jest miasto Kobyłka.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1984 r., Nr 21, poz.97 ze zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.

Do projektu zostali zaproszeni partnerzy Muzeum Zbrojownia w Liwie http://www.liw-zamek.pl, Gmina Bielany http://www.gminabielany.pl, Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej w Kobyłce, Fundacja Excita Polonia http://www.excitapolonia.pl/. Rezultatem wspólnych działań z Partnerami zaproszonymi do projektu jest skansen militarny. Koncepcja skansenu składa się z udostępniania zwiedzającym sprzętu militarnego z możliwość namacalnego zetknięcia się z eksponatem min. poprzez zasiadanie za sterami czołgu lub innego wozu bojowego. Fundacja Eksponat robi również pokłon w stronę osób niepełnosprawnych. Zakupiła hełm wirtualny Oculus dzięki któremu zwiedzający ma możliwość obejrzenia wnętrza sprzętu wojskowego.

Na zasób Fundacji składają się militaria wojskowe i lotnicze, dokumenty dotyczące techniki wojskowej, fotografie, a także inne dokumenty i pamiątki związane z historią militarną. Wszystkie eksponaty do tej pory były własnością Pana Pawła Zaniewskiego, który wniósł je do zasobów instytucji w celu propagowanie jej działań statutowych. Do najcenniejszych okazów należy zaliczyć: czołg T 34, T 55 (w tej chwili unikaty, kilka sztuk w Polsce) samobieżna armata przeciwlotnicza ZSU 23-4, transporter opancerzony MTLB WPT Mors, transporter opancerzony Skot, zabytkowe armaty z Muzeum Wojska Polskiego. Wszystkie ww. eksponaty zostały wpisane do rejestru zabytków. Osoby związane z Fundacją są również założycielami Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Exploratorzy.pl”. oraz pomysłodawcami akcji społecznej "Ocal broń dla potomnych" - dzięki której do muzeów w całej Polsce trafiło z zasobów Policji kilkaset egzemplarzy broni historycznej.

Celem głównym Projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego jakie znajduje się na terenie gminy Bielany poprzez remont i zabezpieczenie istniejących obiektów oraz przygotowanie tzw. ekspozycji stałej. Celem bezpośrednim projektu jest połączenie w jednym miejscu kultur historii i nową formą zaprezentowania oferty programowej, dzięki której zostaną przyciągnięci turyści z innych regionów (w tym również zagranicznych fanów militaryzacji). Dzięki uzyskanemu wsparciu powstaną konkurencyjne produkty subregionu, a także istotnie wpłyną na jakość życia mieszkańców korzystających z powstałej infrastruktury. Realizacja całego Projektu nada większego znaczenia miejscu jego eksponowaniu i utrwaleniu w świadomości społeczeństwa w powiązaniu z ochroną wyjątkowo cennych zabytków militarnych. Prowadzenie edukacji kulturowej i historycznej może pomóc w uzyskaniu przekonania, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa i buduje dziedzictwo historyczne mieszkańców Mazowsza.

W ramach aktywności edukacyjnej Fundacja realizuje zajęcia i warsztaty dla uczniów, studentów z zakresu historii, nowoczesnego patriotyzmu i roli oraz znaczenia kultury w życiu społeczeństw, narodów, grup i jednostek. Odbywać się będą lekcje pokazowe, zajęcia multidyscyplinarne, szkoły letnie z zakresu historii, kultury, plenery artystyczne, przeglądy, festiwale, pokazy i odtwarzanie scen historycznych i batalistycznych.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

"Kompleksowa oferta kulturalno-turystyczna Fundacji Eksponat"
RPMA.06.01.00-14-074/14