Fundacja Eksponat

"Kompleksowa oferta kulturalno-turystyczna Fundacji Eksponat"
RPMA.06.01.00-14-074/14

Fundacja Eksponat zrealizowała projekt pt.: „Kompleksowa oferta kulturalno-turystyczna, który przyczyni się do pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej w zakresie historii, sztuki, techniki oraz architektury wojskowej, a także wzrostu tożsamości kulturowej mieszkańców powiatu sokołowskiego. Wraz z innymi instytucjami kulturalnymi, obiektami dziedzictwa kulturowego i ofertą turystyczną będzie stanowił istotne ogniwo produktów o charakterze kulturoznawczym i wycieczek historycznych, tym samym poprawiając wizerunek tej części regionu. Projekt przyczyni się również do wyrównywania szans terenów zmarginalizowanych – wiejskich jakimi są obszary gminy Bielany, na których wzrost potencjału kulturowego będzie niwelował poczucie marginalizacji z jednej strony, ale także będzie szansą na zwiększenie możliwości utrzymywania się z pozarolniczych źródeł, jak turystyka, gastronomia, hotelarstwo, i inne dziedziny związane i rozwijające się razem z rozwojem działalności kulturalnej.
Do projektu zostali zaproszeni partnerzy Muzeum Zbrojownia w Liwie http://www.liw-zamek.pl, Gmina Bielany http://www.gminabielany.pl, Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej w Kobyłce, Fundacja Excita Polonia http://www.excitapolonia.pl. Rezultatem wspólnych działań z Partnerami zaproszonymi do projektu jest skansen militarny. Koncepcja skansenu składa się z udostępniania zwiedzającym sprzętu militarnego (możliwość namacalnego zetknięcia się z eksponatem min. poprzez zasiadanie za sterami czołgu lub innego wozu bojowego).
W ramach aktywności edukacyjnej Fundacja realizuje zajęcia i warsztaty dla uczniów, studentów z zakresu historii, nowoczesnego patriotyzmu i roli oraz znaczenia kultury w życiu społeczeństw, narodów, grup i jednostek. Odbywać się będą lekcje pokazowe, zajęcia multidyscyplinarne, szkoły letnie z zakresu historii, kultury, plenery artystyczne, przeglądy, festiwale, pokazy i odtwarzanie scen historycznych i batalistycznych.

 

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

"Kompleksowa oferta kulturalno-turystyczna Fundacji Eksponat"
RPMA.06.01.00-14-074/14