Fundacja Eksponat

Dążymy do aktywizacji społecznej poprzez tworzenie kultury i ochronę dziedzictwa. Nie zapominamy o pomocy Rodzinie.

https://www.facebook.com/Fundacja-Eksponat-1564914930432287/timeline

 

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

"Kompleksowa oferta kulturalno-turystyczna Fundacji Eksponat"
RPMA.06.01.00-14-074/14