Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej
Muzeum Oręża
To jedyne tego typu kolekcje zarejestrowane w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.
Akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum uzyskało w marcu 2007 r. Prezentuje swoje kolekcje na różnych wystawach, wydarzeniach i uroczystościach historycznych.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

"Kompleksowa oferta kulturalno-turystyczna Fundacji Eksponat"
RPMA.06.01.00-14-074/14